Petitie voor 50% vrouwen in het kabinet

Foto: Wikipedia

Twee weken zijn de informateurs Wouter Koolmees en Johan Remkes nu aan de slag. Is dit de bekende stilte voor de storm? Over niet al te lange tijd zullen de kanshebbers voor ministersposten en staatssecretariaten ons om de oren vliegen. Nu is dan ook het moment om de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in het Nederlandse kabinet centraal te stellen, zo vinden UN Women Nederland, WOMEN Inc. en Stem op een vrouw.

Gezamenlijk roepen zij VVD, D66, CDA en ChristenUnie dringend op om te kiezen voor kwaliteit: zorg na meer dan 100 jaar vrouwenkiesrecht eindelijk voor een kabinet dat voor 50 procent uit vrouwen bestaat. Om die wens te onderstrepen is er een petitie gestart.

Onderzoek toont aan dat gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de politiek bijdraagt aan goede besluitvorming. Helaas is Den Haag daar nog niet. Al in 1918 kwam de eerste vrouw in de Tweede Kamer, maar pas in 1956 werd er voor het eerst een vrouw minister. Nog steeds is het hier nog nooit voorgekomen dat een kabinet uit 50 procent of meer vrouwen bestaat. Nederland wordt rechts en links ingehaald door landen als Canada, Frankrijk, Spanje en zelfs landen waar het met gendergelijkheid op de Gender Gap Index slechter gesteld is dan in Nederland zoals Nicaragua, Albanië en Rwanda. Dat betekent ongelijke kansen voor vrouwelijke politici én een gemiste kans op kwalitatief beter beleid. Want hoe meer de politiek een afspiegeling is van onze samenleving, hoe beter hun besluiten aansluiten op die samenleving.

Naast een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen in het kabinet, roepen de organisaties ook op om gendergelijkheid in de formatie een rol te laten spelen door verbeterde voorzieningen en concrete wet- en regelgeving die gendergelijkheid bevorderen in te voeren. Denk aan een investering in de kinderopvang, wetgeving rond gelijke beloning of investeringen in onderzoek naar het vrouwenlichaam. Fix the system, not the women.

Over UN Women Nederland

UN Women is de VN-organisatie voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. UN Women zet diplomatieke druk op regeringen om wetgeving en beleid te verbeteren en voert in negentig landen programma’s en projecten uit om vrouwen te ondersteunen. UN Women Nederland vraagt aandacht en werft fondsen voor het werk van UN Women wereldwijd, en bevordert vrouwenrechten in Nederland. Kijk voor meer informatie op: www.unwomen.nl

WOMEN Inc. is een belangenorganisatie die sinds 2005 de emancipatie van vrouwen in Nederland versnelt. Wij streven naar een samenleving met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender of sekse. Genderongelijkheid is het grootst op de thema’s Geld, Werk, Gezondheid en Media. Om hierin verandering te realiseren doen we onderzoek, voeren we campagne bij publiek en politiek, delen we onze kennis en organiseren we bijeenkomsten en workshops om de kansen van vrouwen te vergroten. Dit doen we samen met ons agenderende netwerk – van landelijke tot lokale overheden, ambassadeurs, bedrijven, instellingen en kennisinstituten – om op alle niveaus van de samenleving verschil te maken. Kijk voor meer informatie op www.womeninc.nl.

Over stichting Stem op een vrouw

Stem op een Vrouw is dé organisatie die zich in Nederland bezighoudt met het verbeteren van de positie van vrouwen in de politiek. De stichting voert stemcampagnes om kiezers te motiveren slim op vrouwen te stemmen en krijgt daarmee al sinds 2017 structureel extra vrouwen verkozen in verschillende politieke organen. Daarnaast organiseert Stem op een Vrouw trainingen, verkiezingsdebatten, inspirationele events én is er een Mentornetwerk voor politiek talent. In dit mentornetwerk koppelt de stichting nieuwe generaties politiek talent aan vrouwen met politieke ervaring, die hun kennis en ervaring doorgeven. Ga voor meer informatie naar stemopeenvrouw.com.

Reacties