Het corona virus verdwijnt alleen als we de boodschap ervan willen verstaan

Foto: Unsplash.com

Wat er nu gebeurt met de corona cijfers was in maart 2020 al zichtbaar. Familieopstellingen brengen de boodschap van het corona virus aan het licht, aldus Modita van Zummeren, die gedurende 24 jaar werkzaam was als arts en nu werkt met familieopstellingen.

Maart 2020 – het begin van de corona periode – geeft Sophie Hellinger, de vrouw van Bert Hellinger die de therapiewijze ‘familieopstellingen’ ontwikkelde, leiding aan een opstelling die laat zien wat er achter de corona pandemie schuilgaat.

Verbonden met grotere wijsheid

Bij deze opstelling komt een groep mensen bij elkaar, waarvan ieder persoon een aspect van de pandemie vertegenwoordigt: iemand staat voor het corona virus, een ander voor China, waar de pandemie begonnen is, iemand voor de toekomst, en iemand voor de het bewustzijn van wat goed is voor de juiste orde op aarde. Alle opgestelde mensen bewegen zich zoals hun lichaam en intuïtie hen aangeven. De bewegingen die tot stand komen zijn mogelijk, omdat wij allemaal verbonden zijn met een grotere wijsheid, met een energetisch veld, waar wij allen deel aan hebben. Moeders ervaren dit heel vaak: die voelen als er iets met hun kind aan de hand is, ook al is dat kind duizenden kilometers van de moeder verwijderd.

Wat in deze opstelling zichtbaar werd is dat het coronavirus steeds overwonnen leek en dan weer opstond. Het virus had niets kwaads in de zin, en was neutraal. Het was er niet op uit om slachtoffers te maken. Het kwam echter pas tot rust toen het in contact kwam met de persoon die stond voor het bewustzijn van wat goed is voor de juiste orde op aarde.

Vertraging van de hectiek

De coronatijd heeft bij veel mensen zeker bijgedragen aan meer bewustzijn: het belang van minder vliegreizen maken voor het milieu, het belang van het terugdringen van te veel consumptie en het tegengaan van vervuiling, het weer ontdekken van spelen en samenzijn in de parken met een twee of drie mensen, het genieten van meer rust en een vertraging van de hectiek en snelheid die was ontstaan en ons steeds verder uit het moment wegrukte.

Maar voor een heel groot aantal mensen werd het ook steeds meer een wachten totdat we de toestand van voor de corona tijd weer konden oppakken: het weer ver weg kunnen vliegen, over de grenzen van ons land en elkaar weer massaal ontmoeten

Het virus was in de zomer van vorig jaar en in juni van dit jaar gaan liggen, zoals ik in de opstelling geleid door Sophie Hellinger al had gezien, en het stond ook twee keer weer op, in september 2020 en nu weer na 7 juli 2021.

Nieuwe wijze van leven

Dat is komt niet door een fout van de regering, of door een falend vaccinatiebeleid, maar omdat we de boodschap van het virus niet horen. Wat ik in de opstelling zag was dat het virus ons aanspoort ons aan tot een nieuwe wijze van leven. Een wijze die we samen in moeten vullen: verdieping vinden in het samenkomen met 1 persoon in plaats van met een hele groep, de rijkdom ervaren van elkaar echt zien en horen, in plaats van heel veel te knuffelen, het zelf genieten van voetballen en andere beweging in plaats van in overvolle stadions op tribunes dicht op elkaar te zitten om op te gaan in een massa euforie. Het virus roept op tot bewustwording, verdieping, zorg voor de aarde, vernieuwde manieren van contact. En dat staat haaks op opgaan in een roes van een massa evenement, de verdoving van entertainment, het veel te veel vliegen naar andere landen en steden.

Als arts ben ik 24 jaar getuige geweest van heel veel symptoombestrijding… Tot ik zag dat ik achter de ziekte moest kijken naar de achtergrond daarvan. In die zin ben ik nog steeds arts: arts die achter de schermen kijkt.

Het virus is niet onze vijand. Het enige dat het wil is gehoord te worden. Niet ten behoeve van zichzelf, maar ten behoeve van de mensheid.

Reacties